Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu

Walne Zebranie Sprawozdawcze  MKS „WIERNA” Małogoszcz za 2016 rok odbędzie się w dniu 20.02.2017r. o godzinie 17.30 zgodnie ze Statutem § 17p.3

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

1.Z głosem stanowiącym – członkowie MKS „Wierna” Małogoszcz według  §10 ,11 Statutu MKS „Wierna” Małogoszcz.

2.Z głosem doradczym Członkowie Honorowi MKS „Wierna” Małogoszcz oraz zaproszeni goście .

§10 Statutu

Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 

Zarząd MKS „ Wierna” Małogoszcz serdecznie zaprasza rodziców , opiekunów prawnych dzieci i młodzieży trenujących w naszym Klubie na w/w Walne Zebranie Klubu.

 

 

 

Zarząd MKS „Wierna” Małogoszcz

Przewiń do góry