Łączymy się w smutku z naszym kolegą

Naszemu koledze Hubertowi Dudzikowi wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy po stracie Ojca składają koledzy i Zarząd MKS Wierna Małogoszcz.