Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

08 lutego br. o godz. 17: 00 w Ośrodku Wypoczynkowym „ Wierna” w Bocheńcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Klubu Sportowego „Wierna” Małogoszcz. Ośrodek Wczasowy „Wierna” od wielu lat współpracuje z klubem wspierając go finansowo i organizacyjnie.

Celem Walnego Zebrania było wybranie nowych władz klubu na kadencję 2018-2021 i przyjęcie sprawozdań z mijającej kadencji. Przewodniczącym obrad  wybrano Macieja Tomczyka.

Na początku zebrania ustalono skład komisji mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków, a następnie przyjęto porządek obrad. Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej Jan Piasecki poinformował o stanie liczbowym członków klubu z prawem głosu obecnych na zebraniu (23 osoby).

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2017, które przedstawił Prezes Zarządu Sławomir Trybek. Na obecną chwilę klub posiada dwie drużyny seniorskie (IV liga świętokrzyska, A klasa) i siedem drużyn młodzieżowych. Tak duża ilość drużyn młodzieżowych stawia „Nasz Klub” w czołówce województwa. Klub organizuje wiele imprez sportowych typu turnieje piłkarskie dla młodzieży, festyny sportowo- rekreacyjne dla środowiska lokalnego /Turniej w ramach „Dni Bezpieczeństwa” dla pracowników Lafarge Małogoszcz/. Drużyny uczestniczą w turniejach wyjazdowych na terenie całego kraju. Organizowane są obozy sportowe dla grup młodzieżowych. Współorganizujemy biegi masowe /Bieg Ulicami Małogoszcza-Akcja Honorowego Krwiodawstwa/. Działalność klubu finansowana jest głównie ze środków przekazywanych przez Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz. Zarząd pozyskuje dodatkowe środki finansowe z innych źródeł. W roku 2017 udało się pozyskać 160 tyś. złotych na działalność klubu.

Sprawozdanie uzupełnili trenerzy poszczególnych drużyn, którzy przedstawili działalność swoich drużyn za miniony sezon i ocenili stan przygotowań do kolejnej rundy.

W kolejnym punkcie obrad przewodniczący komisji rewizyjnej Karol Modzelewski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji. W wyniku kontroli dokumentacji klubu komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu MKS Wierna Małogoszcz. Wniosek został przegłosowany w stosunku głosów 22 za i 1 wstrzymujący się.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Jan Głogowski, który pozytywnie ocenił działalność klubu w okresie sprawozdawczym szczególnie podkreślając pracę z licznymi grupami młodzieżowymi. W podsumowaniu swojego wystąpienia wysunął wniosek o pozostawieniu składu zarządu w niezmienionym składzie.

W wyniku głosowania ustalono skład liczbowy zarządu na poziomie siedmiu osób i zaproponowano, aby skład personalny zarządu i komisji rewizyjnej pozostał bez zmian. W  wyniku zgody osób zainteresowanych i głosowania członków klubu przedstawione wnioski zostały przyjęte w stosunku 22 głosy za i 1 wstrzymujący się.

W imieniu nowo wybranych władz klubu głos zabrał Sławomir Trybek, który podziękował za mandat zaufania jakim został obdarzony nowo wybrany zarząd.

Na zebraniu wybrano komitet ds. obchodów 40 – lecia  MKS „Wierna” Małogoszcz. Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na jesień 2018r. O szczegółach będziemy informować na oficjalnej internetowej stronie klubu.

Skład Zarządu na lata 2018-2021

  • Sławomir Trybek –  Prezes Zarządu
  • Michał Borowski – Wiceprezes  Zarządu
  • Józef  Kantarek – Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Czerwiński  – Sekretarz  Zarządu
  • Paweł Bień – Członek  Zarządu
  • Maciej Tomczyk – Członek Zarządu
  • Andrzej Zaczkowski –  Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Adam Modzelewski – Przewodniczący
  • Adam  Giza – Członek
  • Jan Wypych – Członek
Przewiń do góry